SERTİFİKALAR


ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI NO: POL-01
YAYIN TARİHİ : 30.07.2021
REVİZYON TARİHİ: -
REVİZYON NO: 00
SAYFA NO: 1 ve 2

Kâğıt-karton gıda ambalajı ürünleri üreten Kare Pack olarak politikalarımız aşağıdaki gibidir.

Kalite ve Ürün Güvenliği Politikamız: uygulamakta olduğumuz BRCGS PM ,ISO 9001:2015 ve ISO 22000:2018 standartları doğrultusunda

 • Kalite felsefesiyle müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarak taleplerini karşılayabilecek ürün ve hizmet sunmak.
 • Sektörde lider olabilmek için kalite yönetim sistemi şartlarına uymak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek.
 • Gıda zinciri içerisindeki rollere uygun olmak.
 • Uygun bir dille iletişim sağlamak.
 • Ölçülebilir hedeflerle desteklenmesini sağlamak.
 • Sorumluluğumuz doğrultusunda, ürün bütünlüğüne, yasal şartlara, etik değerlere, insan haklarına, paydaşlarımıza ve tüm çevremize duyarlı bir şekilde faaliyetlerimizi gerçekleştirmektir.

FSC Politikamız: Uygulamakta olduğumuz FSC-COC sistemine göre;

 • Yasadışı ağaç kesimi, yasadışı ağaç veya orman ürünleri ticaretine,
 • Ormancılık faaliyetleri sırasında bölgesel kuralların ve insan haklarının ihlaline,
 • Ormancılık faaliyetleri sırasında çevre koruma değerlerinin tahribatına,
 • Ormanların orman dışı kullanımı veya plantasyonuna,
 • Ormancılık faaliyetleri sırasında genetiği değiştirilmiş organizmaları piyasaya sürmeye,
 • ILO kurallarının ihlaline doğrudan veya dolaylı olarak dâhil olmamaktır.

Çevre Politikamız: Uygulamakta olduğumuz çevre yönetim sistemine göre;

 • Ürünlerimizin çevresel boyutlarını belirliyor, çevresel etkilerini, türlerini ve zararlarını tespit ederek kirliliği ve atıkları en aza indirmek ve tehlikeli atıklarımızı çevresel etkisi en aza indirgenmiş olarak bertaraf etmek,
 • İşletme içi ve dışı her türlü temizlik ihtiyacında gıdaya uygun ve gerekli yasal mevzuatlara göre onaylı malzemeler kullanmak,
 • Atıklarımızı kaynakta sınıflandırmayı, geri dönüşümü mümkün olanları çevre mevzuatına uygun şekilde lisanslı firmalara bedelsiz teslim etmek,
 • Çevre yönetim sistemimizin performansını sürekli iyileştirmek,
 • Tedarikçilerimizden başlayıp, müşterilerimize kadar uzanan zincirde birlikte çalıştığımız herkesle işbirliği yaparak, çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincini arttırmaya katkıda bulunmayı taahhüt etmektir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız: Kare Pack Ambalaj tüm faaliyetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni önleyici bir yaklaşımla uygulamayı, geliştirmeyi, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları oluşturmayı hedefler. Başta can güvenliği olmak üzere hedefimiz ‘Sıfır İş Kazası’’ ve ‘’Sıfır Meslek Hastalığı’’ dır. Bu bağlamda;

 • İş sağlığı ve güvenliği hedeflerine ulaşılması ve gelecekte de korunması için her seviyede anlaşabilir, izlenebilir ve sürekli geliştirmeyi temel alan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni uygulamayı,
 • Bölüm yöneticilerinin liderliğinde, belirlenen hedef ve amaçlara ulaşmak için gerekli kaynakları sağlamayı,
 • Tehlikeleri ortadan kaldırmayı, iş sağlığı ve güvenliği risklerini azaltmayı, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlemeyi,
 • Uygunluk yükümlülükleri ile ilgili yasal ve diğer şartlara uymayı,
 • Standart gereklilikleri çerçevesinde çalışanlara ve temsilcilerini danışarak katılımlarını sağlamayı taahhüt eder.

YABANCI MADDE POLİTİKASI DOKÜMAN NO  POL-02
YAYIN TARİHİ: 30.07.2021
REVİZYON TARİHİ: -
REVİZYON NO: 00
SAYFA NO: 1 ve 2

Cam, Sert Plastik ve Seramik Politikamız:

 • Tüm cam, sert plastik ve seramik materyallerinin üretim, depolama ve üretim ile ilgili bölümlerde kontrolsüz kullanılmaması şirketimizin genel politikası,
 • Bu politika dâhilinde üretim alanlarında ve depolama alanlarında hiçbir şekilde cam ve seramik şişe, bardak, vb kullanılmaz,
 • Cam kullanılması zorunlu yerlerde (ambalaj malzemesi hariç, lamba gibi) plastik koruyucular veya film ile kaplama yapılarak kullanım sağlanmakta ve günlük, haftalık, aylık kontroller ile takip edilerek kayıt edilir,
 • İşletme içinde ve yakın alanlarda cam, sert plastik ve seramik malzemelerin kırılması sonucu ilgili talimata göre güvenli bir şekilde alan temizliği yapılır ve kontrol edilir,
 • Şirketimizin tüm çalışanları ve yöneticileri tarafından bu politikamız benimsenmekte ve uygulanmakta, olduğunu ve sürekliliğinin sağlandığını taahhüt ederiz.

Metal ve Kesici Alet Politikamız:

 • İşletmeye parçalı bıçak, falçata ve benzeri kırılabilir metal ekipman sokulmaz. Zorunlu hallerde tek parça bıçak, falçata vb. kullanılır ve sabitlenerek kontrolleri yapılır.
 • İşletmede iğne, raptiye, ataç gibi küçük metal parçalar kullanılmaz.
 • Bakım ve arızada kullanılan metal içerikli parçalar kontrollü kullanılır ve ortamda bırakılmaz.
 • Üretim sahasında bulunan metal parçalar üretim sorumlusuna teslim edilir.
 • Tesiste metal dedektör mevcut olup tüm ürünler sevk edilmeden kontrol edilerek gönderildiğini ve sürekliliğinin sağlandığını taahhüt ederiz.

Tahta Politikamız:

 • Tüm tahta ve ahşap materyallerinin üretim ve üretim ile ilgili bölümlerde kullanılmaması şirketimizin genel politikasıdır,
 • Bu politika dâhilinde üretim alanlarında hiçbir şekilde tahta kullanılmamakta,
 • Tahta kullanılması zorunlu yerlerde (ahşap paletlerle yükleme yapılması vb.) kontrollü ve dikkatli kullanımı sağlanmakta ve günlük kontroller ile takip edilmektedir.
 • İşletme içinde ve yakın alanlarda tahta ve ahşap malzemelerin kırılması sonucu ilgili talimata göre güvenli bir şekilde alan temizliği yapılır ve kontrol edilir.
 • Şirketimizin tüm çalışanları ve yöneticileri tarafından bu politikamız benimsenmekte ve uygulanmakta, olduğunu ve sürekliliğinin sağlandığını taahhüt ederiz.

Takı Politikamız:

 • İşletmemizde üretim alanlarında takı kullanmak yasaktır. Yüzük, kolye, küpe, bilezik, künye, saat, vb. tüm metal süs eşyaları takı olarak değerlendirilir.
 • Bu kural tüm çalışanlar, tedarikçiler ve ziyaretçiler için geçerlidir. Ziyaretçi ve tedarikçiler işletmeye girerken takılarını (saat dâhil) ofise takı kutusuna bırakmalıdır. Çıkarılamayan takı olması durumunda koruyucu malzeme (eldiven, maske) verilir.
 • Üretim sahasına giren kişilerin sağlıklarının korunması ve ürün güvenliği için bu kurala uyulması çok önemli olduğunu ve sürekliliğinin sağlandığını taahhüt ederiz.

Kalem Politikamız:

 • İşletmemizde düşebilecek parçası olan kalem kullanılmaz. Tek parçalı kırılmaz kalemler kullanılır. Tesise ziyarete gelen ziyaretçiler kalem kullanacaksa işletme tarafından bu nitelikte kalem verilir. Tesisimizde bu kurallara uyulduğunu ve sürekliliğinin sağlandığını taahhüt ederiz.

GDO Politikamız:

 • Ürünlerimizin üretiminde genetik yapısı değiştirilmiş organizma kullanılarak üretilmiş hammadde ve yardımcı malzeme kullanılmadığını,
 • Bu konuda hammadde tedarikçimizden aldığımız genetik yapısı değiştirilmiş organizma içermediğine dair taahhütnameler mevcut,
 • Olası bir şüphelenme durumunda gerekli üretici ve satıcılarla bağlantıya geçilerek bu şüpheleri ortadan kaldıracak kanıtlar istenmekte, olduğunu ve sürekliliğinin sağlandığını taahhüt ederiz.

Alerjen Politikamız:

 • Ürün içinde üretim, personel ve sevkiyat kaynaklı süreçler de dâhil olmak üzere bir alerjen bulunmadığını yaptığımız kontroller ve izlemeler ile taahhüt ederiz.
GENEL MÜDÜR